Posts Tagged ‘yum’

Jeżeli jakimś sposobem Twoja subsrypcja ma problemy z połączeniem z Red Hat Network, lub jesteś fanem CentOSa, ale w jakiś niespodziewany sposób nie masz Internetu, to repozytorium możesz dodać manualnie.

 
#mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom
#mkdir /usr/repo && cp -a /mnt/cdrom/* /usr/repo/
#touch /etc/yum.repos.d/manual.repo && vi /etc/yum.repos.d/manual.repo

-----
[Server]
Name=DVD
baseurl=file:///usr/repo/Server/
enabled=1
gpgcheck=0

[Cluster]
Name=Cluster
baseurl=file:///usr/repo/Cluster/
enabled=1
gpgcheck=0

...

[VT]
Name=VT
baseurl=file:///usr/repo/VT/
enabled=1
gpgcheck=0
---

#yum clean all
#yum update

Htop to taki zaawansowany podgląd procesów real-time z ładnymi kolorkami. Domyślnie siedzi w repozytorium apt, wobec czego wydanie polecenia yum install htop zwróci brak źródeł, więc wystarczy sobie dodać właściwe repoztorium i śmigo:

Dla CentOS 6.x x686

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.i386.rpm

Dla CentOS 6.x x86_x64

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

Następnie:

# yum install htop -y

Voila.

Typowy kłopot z zamkniętym repo, pomijam fakt rhn_register, które nie korzysta z env http_proxy.

By wyeliminować ten błąd wystarczy wydać:

#rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release