Posts Tagged ‘snow’

Fizycznej zimy brak…

Posted: 19 December 2011 in Humour
Tags: , ,

… więc w gÓgle wpisz “let it snow”.