Archive for the ‘Gadget’ Category

Facebook Lookback

Posted: 4 February 2014 in Gadget
Tags: ,

Niezły skrypt i w sumie nieźle działa na emocje, tak jest dobrze podłożony :).

skryptGitHub: Software description: my first project (Shell).

Genialne.