Konfiguracja NTP na Windows Server 2012 R2

Posted: 20 August 2014 in Microsoft
Tags: , ,

Bardzo lamerskie byłoby korzystać z zewnętrznych klientów NTP, wobec czego konfiguracja jest stosunkowo prosta:

> netdom /query fsmo
> net stop w32time
> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:”192.168.0.100”
> w32tm /config /reliable:yes
> net start w32time
> w32tm /query /configuration

Adres IP 192.168.0.100 oznacza adres serwera NTP, można wpisać także po przecinku kolejne adresy.
Ważne by usługa była zatrzymana i wznowiona po zmianach konfiguracji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s