Windows Vista, 7, 8, 8.1 GodMode

Posted: 10 July 2014 in ITsec, Microsoft
Tags: , , ,

Istnieje pewien ciekawy skrót, który agreguje w sobie wszystkie właściwości systemu w jednym okienku. Stosunkowo przydatne.
Na pewno każdy z was bawił się kiedyś ze stworzeniem folderu pod specjalną nazwą rejestrową i uzyskanie nagle skrótu do panelu sterowania. Microsoft poszedł trochę dalej i stworzenie nowego folderu z taką o to nazwą:

God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Spowoduje, że uzyska się taki fajny dostęp:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s