Ręczne dodanie repozytorium @rpm

Posted: 23 June 2014 in Unix
Tags: , , , , ,

Jeżeli jakimś sposobem Twoja subsrypcja ma problemy z połączeniem z Red Hat Network, lub jesteś fanem CentOSa, ale w jakiś niespodziewany sposób nie masz Internetu, to repozytorium możesz dodać manualnie.

 
#mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom
#mkdir /usr/repo && cp -a /mnt/cdrom/* /usr/repo/
#touch /etc/yum.repos.d/manual.repo && vi /etc/yum.repos.d/manual.repo

-----
[Server]
Name=DVD
baseurl=file:///usr/repo/Server/
enabled=1
gpgcheck=0

[Cluster]
Name=Cluster
baseurl=file:///usr/repo/Cluster/
enabled=1
gpgcheck=0

...

[VT]
Name=VT
baseurl=file:///usr/repo/VT/
enabled=1
gpgcheck=0
---

#yum clean all
#yum update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s