Archive for July, 2013

W “Convert Anything to Calories” jest napisane, że wyliczona została wartość kaloryczna jednego kliknięcia i wynosi 1.4.

Jeżeli założyć, że palec ma objętość 10.8cm^3 i waży 11.7g przy pracy palca potrzebnej do skurczu mięśni (czyli wydzielenia Adenozyno-Trifosforanu) potrzeba 195 mikromola ATP. Odpowiednik biegania godzinnego w truchcie może wynosić 600kcal, więc wystarczy zaledwie 4285000 kliknięć (bo 1kcal=1000cal oczywiście).

To dlatego taki chudy byłem, a odkąd nie gram to gruba świnia.