2012 begins.

Posted: 1 January 2012 in World
Tags: , , , ,

Jako fan starożytnych cywilizacji, cholera, tak zupełnie z czystej ciekawości po obejrzeniu wczoraj filmu 2012 wszedłem na status pogodowy i okazało się, że to właśnie dzisiaj, czyli w nowy rok w Japonii było trzęsienie o skali 7 stopni, ale jaja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s