Lista leków refundowanych 2012

Posted: 23 December 2011 in World
Tags: ,

Ministerstwo opublikowało listę refundowanych leków na 2012r. Częściowo jest to bzdura bo stałą cenę leku refundowanego MZ negocjowało z producentami. Od jej wartości ustalona została urzędowa marża – w wysokości 7 proc. (obecnie 8,91 proc.) urzędowej ceny zbytu. W 2013 marża wyniesie 6 proc., a od 2014 r. – 5 proc.
Dla leków refundowanych określane są limity, do wysokości których są finansowane. Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej. Jeżeli cena detaliczna leku jest wyższa od ustalonego limitu, pacjent dopłaca różnicę…

Pełna lista jest tutaj: Lista leków refundowanych 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s