Archive for October, 2011

Nowy skill: SEP E 1kV.

Posted: 26 October 2011 in Lifehack
Tags: ,

Whoah. Lubię elektronikę, elektrykę. Mam to w genach po Tacie. Kto jednak pomyślałby, że zostanę członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji urządzeń do 1000V? Certyfikat jest ważny 5 lat. Moim zdaniem, a w zasadzie zdaniem kodeksu, każdy kto pracuje ze sprzętem elektronicznym winien posiadać te uprawnienia. Szkolenie i egzamin nie są trudne jeżeli ktoś uczył się fizyki w liceum, a elektrotechniki na studiach.

SEP E.