Super Saiyan Control Panel w Win7

Posted: 15 February 2011 in Microsoft, Tutorials and guides

Wertując styczniowe zaległości z Wingeek’a, natknąłem się na nową opcję w Win7 zarówno x86 oraz x64 (oraz Vista x86), która udostępnia specjalny, ulepszony panel sterowania systemem. Sposób wywołania jest identyczny w stosunku do utworzenia skrótu w poprzednich wersjach Windowsa, czyli tworzymy folder z określonym fragmentem nazwy i tak:

> mkdir PanelSSJ.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Control Panel goes SSJ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s