Archive for March, 2010

MCP!

Posted: 13 March 2010 in Microsoft

Rozpocząłem przygodę z Microsoftem, gdyż w Polsce zauważyłem, że jest to ceniona, a przede wszystkim rozpoznawalna marka pod względem certyfikacji.

70-271 zdane, co wiąże się z otrzymaniem tytułu MCP. Po zdaniu 70-272 otrzymam tytuł MCDST, a następnie mogę określić kierunek w jakiej technologii mam się specjalizować (ewentualnie przyjąć starą ścieżkę MCSA/MCSE). Egzamin ciekawy, stosunkowo trudny. Najbardziej drażniąca jest konstrukcja pytań, w których zawarte są informacje całkowicie zbędne jeżeli chodzi o sklasyfikowanie właściwej odpowiedzi. Nazwałbym tę konstrukcję fabularyzowaniem pytań. Jest to drażniące, rozpraszające i powodujące stratę czasu, którego jest bardzo dużo, bo 3h. Ośrodek certyfikacyjny elegancki i w dodatku w Opolu, więc dojazd mnie kosztował jedynie paliwo.

Microsoft Certified Professional

CEH formalnie wymagany w DoD

Posted: 7 March 2010 in World

Główny certyfikat EC Council, CEH został formalnie zintegrowany z wymaganiami stawianymi ludziom ubiegającym się o pracę w Departamencie Obrony USA. CEH jest jednym z obszerniejszych egzaminów jeżeli chodzi o ilość materiału jaką należy przyswoić. Cieszy natomiast fakt, że siła certyfikacji w świecie IT w rośnie, szkoda, że w Polsce tak wolno.

Źródło