QUAN.pl, nowoczesna rejestracja w przychodniach medycznych.

Posted: 14 August 2009 in Portfolio

Po nawiązaniu współpracy z firmą QUAN do rączek dostało mi się ciekawe zlecenie mające na celu usprawnić rejestrację i system kolejkowania pacjentów w przychodniach medycznych. Ciekawy projekt w którego zaangażowanych było kilka osób z różnych gałęzi IT. Instalatorzy, administratorzy, web-developer i elektronik. Ja znajdowałem się w pierwszej i drugiej grupie. Ciekawy z tego względu, że wymagał doświadczenia z wielu dziedzin, niekoniecznie związanych z czystą informatyką.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s