Komponenty ISDN.

Posted: 23 January 2009 in Preparations

Często przy nauce do CCNA miałem problem z zapamiętaniem schematu urządzeń ISDN. Co prawda jest to już stary typ łącza circuit-switched, jednak dalej powszechnie stosowany w domach, a chociażby jako łącze zapasowe w firmach.
Stąd rysunek:


(c) Sybex.

Typowe połączenia ISDN

I krótki opis sprzętu:
TE1 – Terminal Equipment 1. Urządzenia rozpoznające standardy ISDN, które mogą być wpinane bezpośrednio do sieci typu ISDN.
TE2 – Terminal Equipment 2. Urządzenie nierozpoznające bezpośrednio standardu ISDN, typowo łącze szeregowe, port sieciowy komputera. Wymaga użycia TA.
NT1 – Network Termination 1. Punkt implementujący prawidłowe standardy ISDN w warstwie fizycznej. Konwertuje sygnał z żył kabla końcówki RJ45 na RJ11 (najprościej tłumacząc).
NT2 – Network Termination 2. Sprzęt ISP, dba o poprawność danych w warstwie łącza danych i sieci.
TA – Konwerter sygnału TE2 nierozpoznającego ISDN na sygnał do połączenia z NT1.

I punktów referencyjnych:
R -> TE2 – TA
S -> CPE – NT2
T -> NT1 – NT2
U -> NT1 – PC (tylko USA).
S/T -> CPE(NT1) – NT2.

Specyfikacje:
E – Specyfikacja ISDN w istniejącej sieci telefonicznej.
I – Specyfikacja konceptu, terminologii i usług.
Q – Specyfikacja przełączania i sygnalizacji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s